Jacobi helpt bij het maken van duurzame energie.

Biogas is een mengsel van gassen die worden geproduceerd door de anaerobe vergisting van biomassa in afwezigheid van zuurstof. Biogas kan worden geproduceerd uit verschillende grondstoffen zoals landbouw afval, mest of huishoudelijk organisch afval zoals GFT, die vergist worden in anaerobe vergisters. Biogas wordt ook geproduceerd door de anaerobe afbraak van organisch materiaal in storten of tijdens de slibvergisting in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Biogas productie is een groeimarkt die zich concentreert op de conversie van biogas in elektriciteit of warmte. Andere opties zijn de injectie van biomethaan op het openbare gasnet of het gebruik als brandstof in voertuigen. Verschillende reinigingsprocessen zijn ontwikkeld om het biogas te verbeteren zodat het gebruikt kan worden in alle genoemde toepassingen.

Biomethaan moet dezelfde eigenschappen hebben als aardgas voor de injectie in het publieke gasnet of gebruik als transportbrandstof. Er zijn verschillende biogas opwerkingstechnieken beschikbaar zoals cryogene destillatie, membranen, pressure swing adsorptie (PSA) en strippers worden gebruikt om het methaan en kooldioxide te scheiden.

Cryogene destillatie is een scheidingstechniek die gebruik maakt van het verschil in kookpunt tussen methaan en kooldioxide

Membraan technologie maakt gebruik van semi permeabele materialen die kooldioxide selectief doorlaten met als gevolg dat de methaan wordt geconcentreerd tot de gewenste concentratie.

Pressure swing adsorptie gebruikt het verschil in adsorptiegedrag van methaan een kooldioxide bij verschillende drukken. Met pressure swing adsorptie kan een efficiente scheiding tussen kooldioxide een methaan worden verkregen.

Gaswasinstallaties maken gebruik van het verschil in oplosbaarheid van methaan en kooldioxide in verschillende oplosmiddelen. Oplosmiddelen zoals amines, organische stoffen of water worden gebruikt voor het verbeteren van biogas. Kooldioxide is bijvoorbeeld oplosbaar in water. Methaan niet. De kooldioxide wordt geabsorbeerd bij hoge druk en gedesorbeerd bij lage druk.

Actief kool technologie wordt toegepast in verschillende processen ter verbetering van de zuiverheid. Afhankelijk van de gebruikte hernieuwbare grondstof kan het biogas Ammoniak (NH₃), waterstofsulfide (H₂S), siloxanen en/of terpenen bevatten.

Ammoniak (NH₃) kan voor vervuiling zorgen van de uitgaande lucht van de gaswasser. Het dient te worden verwijderd om binnen de grenzen van de locaal geldende millieuregels te blijven.

Waterstof sulfide (H₂S) dient te worden verwijderd omdat het een negatief effect heeft op de motorolie. Dit houdt in dat deze te vaak gewisseld moet worden wat hoge werkingskosten met zich meebrengt. H₂S wordt in de motor verbrand tot SO₂/SO₃. Emissies van deze stoffen kunnen in de hand gehouden worden door goede waterstofsulfide verwijdering voor verbranding. Concentraties kunnen ook te hoog zijn voor toevoeging aan het gasnet. In het algemeen dient een gaskwaliteit met >99% methaan verkregen te worden alvorens het in het gasnet kan worden geintroduceerd.

Waterstof sulfide (H₂S) kan ook als vervuiling optreden in het kooldioxide/lucht mengsel en dient te worden verwijderd alvorens injectie in de kassen of uitstoot naar de atmosfeer kan plaatsvinden. Dit om stankoverlast te voorkomen.

Siloxanen kunnen zorgen voor afzettingen op de turbinebladen. Deze kunnen hierdoor gaan vibreren en er kan zelfs schade aan de turbines ontstaan. Dit zorgt voor extra kosten en procesverstoringen.

Terpenen zijn een omvangrijke en diverse groep van organische stoffen, geproduceerd door plantensoorten, zoals citrus en coniferen, typisch gekenmerkt door een sterke geur. Terpenen worden verwijderd uit biogas voordat het aan het gasnet wordt toegevoegd omdat het de typische gaslucht veroorzaakt door toegevoegd THT (tetrahydothiopheen) kan maskeren. Verder kunnen terpenen de pakkingen aantasten. Dit heeft een negatief effect op de productie opbrengst en continuiteit van het proces.

Voor een optimale biogas behandeling is het belangrijk dat de operationele condities goed worden ingesteld. De Jacobi engineers in uw locale verkoopteam zijn er om samen met u de optimale condities te kiezen. Dit resulteert voor u in een verbeterde opbrengst tegen de laagste kosten.

Jacobi Service biedt verschillende oplosingen aan voor biogas optimalisatie processen. Deze oplossingen zijn afhankelijk van:

. Het te behandelen gasdebiet

. Jaarlijks verbruik van aktief kool

. Samenstelling van de verzadigde kool

JACOBI’S BIOGAS SOLUTIONS

 

ACTIVATED CARBON

Jacobi offers application specific activated carbons for biogas processing:

 • Extruded activated carbon (EAC)
 • Impregnated carbon
 • Catalytically enhanced carbon

MOBILE FILTERS

Jacobi has a full range of mobile filters for flow rates up to 4,000m³/h biogas per filter. Our wide range of rental filters offer the following advantages:

 • EcoFlow™ filters are rented via the local sales offices, avoiding international transport
 • They are then installed by local Jacobi service teams, based close by and able to reach you quickly
 • The teams will also speak your language, meaning there are no delays due to communication difficulties
 • Filters are compact and optimized for logistics
 • We offer engineering capabilities in case the filters need to be tailored towards your applications
 • Support tools are available to improve the operating conditions towards an optimal performance and lowest cost for the customer.

SPENT ACTIVATED CARBON COLLECTION

Jacobi has a European network of spent carbon collection centres. In these collection centres we can group the used product before transporting it cost-effectively to one of the reactivation centres.

 • Reactivation capabilities in France and Germany
 • Spent carbon management facilities throughout Europe

CONTACT THE TEAM

Please fill out the form and we will be in touch to discuss your requirements ASAP.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.