Jacobi carbons process chart

Het Recyclingbedrijf

Recyclage, energieterugwinning of afvalverwijdering

De Jacobi-adsorbentia worden gebruikt in een breed scala van toepassingen. Adsorptiemiddelen hebben over het algemeen een beperkte levensduur en moeten worden vervangen zodra ze verzadigd zijn of als het behandelingsdoel bereikt is. Jacobi Services biedt verschillende diensten aan op het gebied van recycling, energieterugwinning of verwijdering in verschillende vestigingen, afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte materiaal.

Service voor hergebruik van verzadigde kool

Verzadigde korrelkool (GAC) of geextrudeerde actief kool (EAC) kan voor hergebruik geschikt worden gemaakt door thermische reactivatie. Dit houdt in dat de verzadigde kool door een reactivatie oven met een temperatuur van minimaal 850°C wordt gevoerd. Hergebruik door thermische reactivatie is maar een onderdeel van het komplete service pakket. Het hergebruik trajekt omvat twee hoofd processen: 1) Het reactivatie proces 2) Rookgas behandeling en energie terugwinning.

Het reactivatieproces kann worden onderverdeeld in vier stappen:

1) Drogen van de gebruikte kool

De verzadigde kool voor in de oven gevoerd en verwarmd tot 105 – 110°C. Water en de laagkokende componenten zullen verdampen en vrijkomen in de oven. De temperatuur van de kool blijft tussen de 105 en 110°C zolang de porien nog water bevatten.

2) Desorptie van de organische componenten met een laag kookpunt

Als de kool gedroogd is zal de temperatuur verder stijgen tot 450°C. Verschillende organishce componenten zullen bij deze temperatuur desorberen en in de atmospeef van de oven terechtkomen.

3) Pyrolyse van sterk geadsorbeerde organsiche materialen met een hoog kookpunt of hoog moleculair gewicht

De kool voor in de oven gevoerd en verwarmd tot 105 – 110°C. Water en de laagkokende componenten zullen verdampen en vrijkomen in de oven.De temperatuur van de kool blijft tussen de 105 en 110°C zolang de porien nog water bevatten.

4) Selectieve verbranding van de amorfe vaste koolstof

De struktuur van de porien in de kool wordt veranderd bij verhitting tot temperaturen van 850°C en stoominjectie. Stoom bij temperaturen boven de 600°C zal zorgdragen voor een endotherme kool gasificatie. De volgende reactie zal plaatvinden in de oven:

Vaste stof-gas reacties

C + H₂O → CO + H₂ Endotherm (1)
C + CO₂ → 2 CO Endotherm (2)
C + ½ O₂ → CO Exotherm (3)
C + O₂ → CO₂ Exotherm (4)

Gas-gas reacties

CO + ½ O₂ → CO₂ Exotherm (5)
H₂ + ½ O₂ → H₂O Exotherm (6)

De vast-gas reactie(1) is drie keer sneller dan de vaste stof-gas reactie (2). Dit is de reden waarom er stoom in de oven wordt geïnjecteerd. Door optimale condities van de oven in te stellen kan de poriën structuur zodanig worden hersteld, dat optimale activatie voor de applicatie wordt verkregen.

De door de reactivatie onstane gassen worden door een naverbrandingsoven en een gasbehandelingssysteem gevoerd zodat de emissie kwaliteit voldoet aan de strengste millieunormen is.Hergebruik door thermische reactivatie is een millieuetechnisch verantwoorde en duurzame methode die helpt CO₂ emissies van de actief kool te beperken en draagt bij aan duurzaam gebruik van deze materialen.

Het reactivatieproces helpt bij het reduceren van CO₂ emissies en een duurzaam gebruik van ’s werelds grondstoffen. Omdat het millieu voor ons belangrijk is, maakt Jacobi Carbons in Europa gebruik van de moderne fabrieken voor reactivatie van verzadigde actief kool.Onze fabrieken zijn strategisch gekozen zodat we zowel klanten in het westen als oosten van Europa snel en goed kunnen bedienen met een minimum aan transportkosten.

Onze reactivatie faciliteiten zijn gevestigd in:
– Jacobi Carbons Services (Europe) GmbH, Premnitz, Duitsland
– Jacobi Carbons SASU, Vierzon, Frankrijk
– Recent geopend: ons nieuwste recyclingcentrum in Catalayud, dicht bij Zaragoza, Spanje

Jacobi Carbons biedt een effectief alternatief tot aftief kool vervanging, met meer dan 12.000 MT aan reactivatie capaciteit per jaar, inclusief de mogelijkheid tot klant specifieke reactivatie voor drinkwater, voedingsmiddelen- en industriele verzadigde kool

Oplossingen met energierecuperatie

Verzadigde actief kool en andere media met een hoge calorische waarde die niet hergebruikt kunnen worden door reactivatie kunnen worden ingezet in cement ovens of verbrandingsovens voor energieterugwinning. Jacobi Carbons kan helpen bij het ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde en kosten efficiente methode voor het managen van end-of-life verwerking van media.

Afvalverwijderingsdiensten

In uitzonderlijke gevallen is de conditie van de verzadigde kool of ander media zodanig dat reactivatie of energieterugwinning niet mogelijk is. Redenen hiervoor kunnen zijn: chemische gebonden stoffen, het adsorbent zelf of een ophoping van materialen uit water of gasbehandling zoals aluminium, arseen, calcium, kwik, zwavel of ander toxische componenten.

In deze gevallen biedt Jacobi Carbons alternatieve oplossingen. We kunnen een een volledige evaluatie van het materiaal doen en de beste afvalverwerker aanbieden die werkt volgens de regianale en landelijke voorschriften. Deze partners zullen de verzadigde kool gebruiken voor toepassingen als waste derived fuel (WDF) voor het behandelen van mineralen of transport naar een destructiebedrijf. In dit geval zal de geproduceerde warmte veelal gebruikt worden voor stoomgeneratie of electiciteitsopwekking voor stadsverwarming en levering aan nutsbedrijven.

Jacobi Services kan in voorkomende gevallen ook zorgen voor goede verwerking wanneer afgewerkt materiaal niet kan worden gereactiveerd of er geen energie uit kan worden gewonnen.

Vertel ons meer over uw behoefte, klik hier om onze vragenlijst in te vullen.

Neem contact op met een Jacobi-expert overal ter wereld, klik hier om uw contactpersoon te vinden.