Het Bekwame Bedrijf

Professionele proces- en projectondersteuning voor de selectie van media, mobiele filters en implementatie van de operationele dienst.

Kennis van de toepassing, laboratoriumtests, pilot-installatieproeven en ter plaatse uitgevoerde testen op volledige schaal met mobiele filters, zullen helpen bij het bepalen van optimale gebruiksomstandigheden voor het bereiken van de beste zuiveringsresultaten.

De selectie van geschikte adsorbentia en optimale recyclingdiensten zijn bepalende factoren voor het efficiënte en kosteneffectieve gebruik van mobiele filtereenheden. Op basis van het type vervuiling en de procesomstandigheden biedt Jacobi Services een breed scala aan verschillende actieve koolstoffen, ionenwisselaarsharsen en andere media. Kennis van de toepassing, laboratoriumtests, proefinstallaties en ter plekke uitgevoerde grootschalige tests met mobiele filters zullen helpen om optimale omstandigheden te bepalen voor het bereiken van de beste zuiveringsresultaten.

Een systeemoplossing voor de efficiënte, economische en veilige verwijdering van organische en anorganische verbindingen en stoffen uit vloeistoffen en gassen begint met de selectie van een geschikt adsorbens en een geschikt filter. Bovendien kan hulpapparatuur nodig zijn voor installatie op locatie of integratie. Deze kunnen bijvoorbeeld pompen of ventilatoren en leidingen omvatten, evenals bewakings- en veiligheidssystemen. Jacobi Services biedt projectgerelateerde technische ondersteuning en uitgebreide oplossingsvaardigheden in alle projectfasen. Continue filterwisselingen en de juiste verwerking van gebruikte adsorptiemiddelen maken de systeemoplossing compleet.

Laboratoriumtests

Pilot Tests

Adsorbentia

Operationele kosten inschatting

Recycling diensten

Engineering ondersteuning

Toepassingskennis

Opstart assistentie

Services op locatie

De technische oplossingen worden aangepast aan de individuele eisen van de klant, rekening houdend met de lokale wettelijke voorschriften en operationele normen. Uitgebreide ondersteuning voor alle aspecten van installatie-uitbreiding of vervanging.

Vertel ons meer over uw behoefte, klik hier om onze vragenlijst in te vullen.

Neem contact op met een Jacobi-expert overal ter wereld, klik hier om uw contactpersoon te vinden.