Contaminated Groundwater

Luchtbehandeling met actieve kool bij bodemsaneringsprojecten

Bij bepaalde bodemsaneringsprojecten kan er behoefte zijn aan zuivering van de luchtafvoer van strippers, tentventilatie en zelfs de aanwezige tussenliggende lucht in de grond die op natuurlijke wijze of onder zuiveringsinstallaties verwijderd worden. Luchtstrippers De pomp- en behandelingstechnologie is een technologie die vaak wordt gebruikt bij bodemsaneringsprojecten waarbij verontreinigd grondwater wordt onttrokken, door het water…

Arsine Removal For Electronics

Arsine (AsH₃) verwijdering uit lucht

Inleiding Arsine (AsH₃) is een uiterst giftig gas dat ontstaat bij blootstelling van arseen houdende ertsen aan zuren. Het is ook een bijproduct van de raffinage van non-ferro metalen. Arseen wordt op grote schaal gebruikt bij de productie van microchips, vaste-stoflasers en voor de synthese van organische arseenverbindingen. Arsine (AsH₃) is een kleurloos, brandbaar, niet-irriterend…