Lead element removal

Verwijdering van lood (Pb²⁺) uit water met behulp van chelaatharsen

Waar komt het lood vandaan? Lood wordt meestal gevonden als lood (II) sulfide (PbS) in het mineraal galeniet. Cerussiet (tin-looderts), met de chemische samenstelling lood (II) carbonaat (PbCO₃), is een secundair mineraal van lood dat gevormd wordt door de chemische reactie van koolzuurhoudend water met galena. Een derde belangrijke bron van lood is anglesiet (loodvitriool),…