Contaminated Groundwater

Luchtbehandeling met actieve kool bij bodemsaneringsprojecten

Bij bepaalde bodemsaneringsprojecten kan er behoefte zijn aan zuivering van de luchtafvoer van strippers, tentventilatie en zelfs de aanwezige tussenliggende lucht in de grond die op natuurlijke wijze of onder zuiveringsinstallaties verwijderd worden. Luchtstrippers De pomp- en behandelingstechnologie is een technologie die vaak wordt gebruikt bij bodemsaneringsprojecten waarbij verontreinigd grondwater wordt onttrokken, door het water…