EcoFlow™


Det mobila filtersortimentet EcoFlow™ är specifikt framtaget och tillverkat för behandling av luft och gaser. Filtreringsenheten är en kombinerad transportbehållare och adsorptionsystem som tillhandahålls, redan fyllt med önskat adsorbentmedium, för att säkerställa kostnadseffektiva reningsresultat. De mobila filtreringsenheterna EcoFlow™ tillhandahålls med nödvändiga ledningar och standard-snabbkopplingar för snabb och enkel installation.


EcoFlow™-filtren kan användas som enskilt filter, parallellt eller i serier beroende på varje kunds specifika typ av tillämpning. Den mobila filterenheten EcoFlow™ tas ur bruk när dess adsorbent är förbrukat, eller när behandlingsmålet är uppnått, och hela enheten avlägsnas från platsen. Om ytterligare behandling krävs ersätts den med ett annat filter. Detta eliminerar behovet av att hantera förbrukat kol på platsen och minimerar transportkostnaden.

Jacobi Services erbjuder ett brett utbud av industriella mobila standardfilter av typen EcoFlow™ med anpassade tillverkningsmaterial för en rad olika tillämpningar:


Flödeshastighet per filter (m³/h)

EcoFlow™ C14 L

4000-40 000

EcoFlow™ V20 H

400-4000

EcoFlow™ C2
200-2000

EcoFlow™


 C1
150-1,500

EcoFlow™ C2 M

75-250

EcoFlow™ V20 H utbytbar adsorbator


EcoFlow™


V20 H
,

ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™


V20 H


adsorptionsfilter kan behandla upp till 4000m³/h

EcoFlow™ C14 L adsorptionsfilter


EcoFlow™


C14 L
,

ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™


C14 L


adsorptionsfilter kan behandla upp till 40 000m³/h

EcoFlow™ C2 mobila filter


EcoFlow™


C2
,

ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™


C2


adsorptionsfilter kan behandla upp till 2000m³/h

EcoFlow™ C1 gas- och luftfilter


EcoFlow™


C1
,

ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™


C1


adsorptionsfilter kan behandla upp till 1500m³/h

EcoFlow™ 5000 fast filter


EcoFlow™ P 5000 är en adsorbator med aktivt kol, speciellt framtagen och tillverkad för behandling av luft och gaser. EcoFlow™ P 5000-filtret används för att rena luftströmmar med relativt låga halter av flyktiga organiska ämnen (VOC) och även en rad giftiga ångor, irriterande ämnen och korroderande syragaser, inklusive vätesulfid och merkaptaner. Gasflödet går in i adsorbatorns bas och genom en bädd av aktivt kol i uppåtflödande riktning då det behandlas. Det aktiva kolet byts på plats när det blivit mättat. Ett EcoFlow™ P 5000 adsorptionsfilter kan behandla upp till 5000m³/h

EcoFlow™ 2000 industriellt filter


EcoFlow™ P 2000 är en adsorbator med aktivt kol, speciellt framtagen och tillverkad för behandling av luft och gaser. EcoFlow™ P 2000-filtret används för att rena luftströmmar med relativt låga halter av flyktiga organiska ämnen (VOC) och även en rad giftiga ångor, irriterande ämnen och korroderande syragaser, inklusive vätesulfid och merkaptaner. Gasflödet går in i adsorbatorns bas och genom en bädd av aktivt kol i uppåtflödande riktning då det behandlas. Det aktiva kolet byts på plats när det blivit mättat. Ett EcoFlow™ P 2000 adsorptionsfilter kan behandla upp till 1500m³/h

EcoFlow™ 200 aktivt kolfilter


EcoFlow™


200


ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (VOC) i t.ex. spraykabiner, doftkontroll och tankventilation. Ett EcoFlow™


200


adsorptionsfilter kan behandla upp till 150m³/h

Specialtillverkade luft- och gasfilter


I vissa fall kan kunden behöva specialtillverkade filter p.g.a. vissa processparametrar, åtkomstbegränsningar eller lokal ekonomi som gynnar investeringar. I dessa fall kommer Jacobi att framställa och leverera fasta lösningar som uppfyller kundens specifika processkrav. Filtren kan tillverkas så att de uppfyller relevanta EU-standarder för konstruktion.


Jacobis specialdesignade luft- och gasfilter är framtagna för optimerad kolhantering, minimalt tryckfall och låg konsumtion av aktivt kol.