För större fasta installationer måste åtgärder vidtas för säkert avlägsnande av aktivt kol från behandlingskärlen, där det har exponerats för vätskor eller gaser som behandlats, innan någon bearbetning av förbrukat aktivt kol kan göras. Jacobi Services interna team kan tillhandahålla kunskap och arbetskraft för att genomföra denna känsliga process för våra kunder.


När bedömningen har gjorts att ett adsorptionssystem behöver byte av aktivt kol (eller andra medium såsom jonbytande resiner, t.ex. Jacobis eget märke ResinexTM, sand, antracit, m.m.) kan borttagningsprocessen för mediumet påbörjas, tas ur bruk och isoleras från processen. Beroende på processens natur kan kolet extraheras antingen som slam till ett specialiserat bulktransportfordon eller pneumatiskt till mellanliggande bulkbehållare, båda för avlägsnande från platsen.


Jacobi Carbons interna serviceteams baserade i Frankrike, Tyskland och Storbritannien har utfört denna tjänst för användare av en rad olika aktivt kol-system. Håll över bilderna nedan för att se några av de internationella marknader vi arbetar på.

 • null

  Solvent Recovery Plants

 • null

  Vapour Recovery Systems

 • null

  Waste Water Plants

 • null

  Drinking Water Plants

 • null

  Odour Control Adsorbers

 • null

  Industrial Process Treatment Vessels

 • null

  Biogas

 • null

  Beverage Manufacturers

Byte av aktivt kol, oavsett om det är återaktiverat eller helt nytt material, kan också göras genom en rad olika metoder sör att passa på platsen för adsorptionsutrustningen, platsönskemål eller tillgängliga inrättningar. Dricksvattenprodukter returneras ofta som slam, antingen till snabbgravitationsfilter eller tryckkärl. Ångfasbehållare fylls normalt torra från antingen säckar eller bulkförpackningar, men i vissa fall kan en slamteknik eller vacuumfyllning erbjudas om så är lämpligt.


Teammedlemmarna innehar giltig och internationell ackreditering för arbeta på plats inklusive arbete i trånga utrymmen, användning av andningsutrustning, arbeta på hög höjd, arbeta över vatten, återhämtning av arbetskraft, säker hantering, certifieringssystem för vattenbranschen och zonerade områdeskrav för petrokemiska anläggningar. Med mer än 20 års erfarenhet i varje team kan Jacobi Services tillhandahålla den effektivaste och säkraste metoden att framställa aktivt kol.

 


Berätta mer om era behov. Klicka här för att fylla i vårt frågeformulär.

Få kontakt med en expert från Jacobi var som helst i världen. Klicka här för att hitta din kontakt.