Jacobi hjälper till att skapa ren luft

Ren luft är livet och därför är luftrening avgörande för att skydda livet. I en starkt industrialiserad värld är detta en stor utmaning. Å ena sidan växer industrierna och å andra sidan blir reglerna allt striktare. Dagens bestämmelser gällande luftutsläpp kräver ofta kontrolltekniker för borttagning av förorenande ämnen såsom flyktiga organiska föreningar (VOC) eller icke-organiska föreningar (kvicksilver, SO₂ eller ämnen som skapar en genomträngande lukt).

Dessa utsläpp kan komma från en rad olika anläggningar. Till exempel lagerlokaler, avloppsvattenanläggningar, tankreningsanläggningar, spraymålningsbås, kemiska anläggningar och förvaringstankar.

JACOBIS LÖSNINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGAR

AKTIVT KOL

Enkelheten och pålitligheten hos aktivt kol gör det till en idealisk lösning för efterlevnad av luftutsläpp.

De lösningar Jacobi erbjuder är lika mångfaldiga som tillämpningarna. Ett komplett paket med aktivt kol-produkter har tagits fram för att hantera spårkoncentrationer (ppm) till mycket koncentrerade gasströmmar (g/m³).

Jacobi tillhandahåller:

 • Extruderat aktivt kol (EAC)
 • Granulärt aktivt kol (GAC)
 • Kokosnöt- och kolbaserade kol
 • Impregnerat kol för icke-organisk borttagning
 • Syratvättade produkter för ketonborttagning

MOBILA FILTER

Jacobi erbjuder ett komplett utbud av mobila hyrfilter som kan hantera flödeshastigheter upp till 40 000m³/h per filter för luftreningstillämpningar. Fördelarna med att använda Jacobis mobila filter är:

 • EcoFlow™-filter hyrs via det lokala försäljningskontoret och internationell transport undviks
 • De installeras sedan av medlemmar i det lokala serviceteamet från Jacobi som finns nära dig och snabbt kan vara på plats
 • Teamen pratar också ditt språk, vilket betyder att det inte blir förseningar p.g.a. språkförbistringar
 • Filtren är kompakta och optimerade för logistik
 • Den totala energiförbrukningen blir lägre jämfört med andra tekniker

I vissa luftbehandlingstillämpningar måste försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika att bäddarna tar eld. Jacobi har den erfarenhet och tekniska kapacitet som krävs för att installera alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som är avgörande för säker användning av filtren.

ÅTERAKTIVERING AV FÖRBRUKAT AKTIVT KOL

Jacobi har ett europeiskt nätverk av insamlingscenter för förbrukat kol. I dessa insamlingscenter kan vi gruppera de använda produkterna innan vi kostnadseffektivt transporterar dem till ett av återaktiveringscentren.

 • Återaktiveringsanläggningar i Frankrike och Tyskland och nu senast i Spanien.

KONTAKTA LAGET

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta för att diskutera dina krav ASAP.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.