Jacobi gör ren kemi möjlig med hyrfilter

I kemibranschen är oftast produktkvalitén den drivande kraften. Jacobi ar omfattande erfarenhet och erbjuder en rad olika lösningar för behandling av flytande kemikalier. Orenheter, lukt eller inhibitorer måste avlägsnas från de kemiska produkterna. Kemiska processer där Jacobis lösningar används är:

 • Rening av biprodukter (saltsyra)
 • Förbättrat kristalliseringsutbyte
 • Förbättrad värmestabilisering
 • Omedelbar produktrening
 • Borttagning av joniska orenheter
 • Rening och avfärgning av slutprodukt
 • Rening av ej kravspecificerad produkt

JACOBIS DRICKSVATTENLÖSNINGAR

AKTIVT KOL

Jacobi erbjuder ett komplett paket av aktivt kol-produkter för att kostnadseffektivt lösa era tekniska utmaningar. Jacobi kan hjälpa till att sätta samman aktivt kol av korrekt klassificering och även med förberedelser genom tester och driftsättande av pilotutrustning.

 • Granulärt aktivt kol (GAC)
 • Pulvriserat aktivt kol (PAC)
 • Kokosnöt- trä- och kolbaserade produkter
 • Produkter med hög renhet för specialkemikalier

MOBILA FILTER

Jacobi har ett komplett utbud av mobila filter för vattentillämpningar för flödeshastigheter upp till 80m³/h för behandling på plats. Fördelarna med att använda Jacobis filter är:

 • AquaFlow™-filter hyrs via det lokala försäljningskontoret så internationell transport undviks
 • De installeras sedan av medlemmar i det lokala serviceteamet från Jacobi som finns nära dig och snabbt kan vara på plats
 • Teamen pratar också ditt språk, vilket betyder att det inte blir förseningar p.g.a. språkförbistringar
 • Filtren är kompakta och optimerade för logistik
 • Filtren kan användas för aktivt kol, men även för Resinex™ i jonbytande tillämpningar.
 • Tillgänglig för tillfälliga produktionsomgångar

RESINER

Jacobi erbjuder ett komplett paket jonbytande resiner för kostnadseffektiv rening och separering av olika kemiska procesströmmar:

 • Resinex™ CH-12
 • Resinex™ CH-20, Resinex™ CH-23
 • Resinex™ D-K-8 kan användas vid rening av biodiesel för att avlägsna spår av katalysatorer och eventuell glycerol och tvål

ÅTERVINNING AV AKTIVT KOL

Jacobi har ett europeiskt nätverk av insamlingscenter för förbrukat kol. I dessa insamlingscenter kan vi gruppera de använda produkterna innan vi kostnadseffektivt transporterar dem till ett av återaktiveringscentren.

 • Återaktiveringskapacitet i Frankrike och Tyskland

KONTAKTA LAGET

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta för att diskutera dina krav ASAP.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.