EcoFlow™

Det mobila filtersortimentet EcoFlow™ är specifikt framtaget och tillverkat för behandling av luft och gaser. Filtreringsenheten är en kombinerad transportbehållare och adsorptionsystem som tillhandahålls, redan fyllt med önskat adsorbentmedium, för att säkerställa kostnadseffektiva reningsresultat. De mobila filtreringsenheterna EcoFlow™ tillhandahålls med nödvändiga ledningar och standard-snabbkopplingar för snabb och enkel installation.

EcoFlow™-filtren kan användas som enskilt filter, parallellt eller i serier beroende på varje kunds specifika typ av tillämpning. Den mobila filterenheten EcoFlow™ tas ur bruk när dess adsorbent är förbrukat, eller när behandlingsmålet är uppnått, och hela enheten avlägsnas från platsen. Om ytterligare behandling krävs ersätts den med ett annat filter. Detta eliminerar behovet av att hantera förbrukat kol på platsen och minimerar transportkostnaden.

Jacobi Services erbjuder ett brett utbud av industriella mobila standardfilter av typen EcoFlow™ med anpassade tillverkningsmaterial för en rad olika tillämpningar:

Flödeshastighet per filter (m³/h)
EcoFlow™ C18 H 4,000-40,000
EcoFlow™ C16 L 3,000-30,000
EcoFlow™ V20 H 400-4,000
EcoFlow™ C2 200-2,000
EcoFlow™ C1 150-1,500
EcoFlow™ C2 M 75-250
EF-C18H-Filters

EcoFlow™ C18 H adsorptionsfilter

Det mobila kolfiltret (MFU) EcoFlow™ C18 H är specifikt utvecklat för behandling av luft och gaser. Filtret är anpassat för att lätt kunna transporteras och för att snabbt kunna driftsättas. Det levereras färdigfyllt med kol för att uppnå det mest kostnadseffektiva resultatet. EcoFlow™ C18 H kan köras som enskilt filter, parallellt eller i serie, beroende på kundens behov. Det mobila filtret EcoFlow™ C18 H tas ur bruk när kolet är mättat eller när önskat resultat har uppnåtts. Därefter ersätts filtret med ett nytt om så önskas. Med detta förfarande så undviker man kolhantering på plats samt minimerar transportkostnader.

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ V20 H utbytbar adsorbator

EcoFlow™ V20 H, ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™ V20 H adsorptionsfilter kan behandla upp till 4000m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ C16 L adsorptionsfilter

EcoFlow ™ C16 L mobilfilter serien är speciellt utvecklad för behandling och rening av luft. Dessa filter är vertikala filter utformade för att innehålla en maximal volym aktivt kol. Tillämpningar inkluderar avlägsnande av VOC (t.ex. avgas från gas, stripparluft), luktkontroll, tankventilation. Ett EcoFlow ™ C16 L-adsorptionsfilter kan behandla upp till 40 000 m³ / h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ C2 mobila filter

EcoFlow™ C2, ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™ C2 adsorptionsfilter kan behandla upp till 2000m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ C1 gas- och luftfilter

EcoFlow™ C1, ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (t.ex. i spraykabiner), luktkontroll, tankventilation, biogasrening. Ett EcoFlow™ C1 adsorptionsfilter kan behandla upp till 1500m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ P 5000 fast filter

EcoFlow™ P 5000 är en adsorbator med aktivt kol, speciellt framtagen och tillverkad för behandling av luft och gaser. EcoFlow™ P 5000-filtret används för att rena luftströmmar med relativt låga halter av flyktiga organiska ämnen (VOC) och även en rad giftiga ångor, irriterande ämnen och korroderande syragaser, inklusive vätesulfid och merkaptaner. Gasflödet går in i adsorbatorns bas och genom en bädd av aktivt kol i uppåtflödande riktning då det behandlas. Det aktiva kolet byts på plats när det blivit mättat. Ett EcoFlow™ P 5000 adsorptionsfilter kan behandla upp till 5000m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ P 2000 industriellt filter

EcoFlow™ P 2000 är en adsorbator med aktivt kol, speciellt framtagen och tillverkad för behandling av luft och gaser. EcoFlow™ P 2000-filtret används för att rena luftströmmar med relativt låga halter av flyktiga organiska ämnen (VOC) och även en rad giftiga ångor, irriterande ämnen och korroderande syragaser, inklusive vätesulfid och merkaptaner. Gasflödet går in i adsorbatorns bas och genom en bädd av aktivt kol i uppåtflödande riktning då det behandlas. Det aktiva kolet byts på plats när det blivit mättat. Ett EcoFlow™ P 2000 adsorptionsfilter kan behandla upp till 1500m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

EcoFlow™ 200 aktivt kolfilter

EcoFlow™ 200 ett industriellt filterutbud, är speciellt utvecklat för behandling och rening av luft och gaser. Tillämpningsområden inkluderar borttagning av flyktiga organiska ämnen (VOC) i t.ex. spraykabiner, doftkontroll och tankventilation. Ett EcoFlow™ 200 adsorptionsfilter kan behandla upp till 150m³/h

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad