Jacobi Carbons är....


… ett helägt dotterbolag till Osaka Gas Chemicals Co., Ltd. (OGC).  OGC förvärvade Jacobi 2014 för att lägga till oss till sin befintliga aktivt kol-företag i Japan (Japan EnviroChemicals, Inc., eller JEC)


… ett av världens tre största aktivt kol-företag (Jacobis och JEC:s kombinerade verksamhet) och levererar över 100 000 metriska ton aktivt kol per år.


… världens största tillverkare av kokosnötsskalbaserat aktivt kol, med mer än dubbla kapaciteten än någon annan tillverkare.


… en global tillverkningsorganisation med 20 koltillverkningsanläggningar och fem anläggningar för återaktivering av kol runt om i världen.


… en leverantör av det bredaste utbudet av aktivt kol i branschen, inklusive kol baserat på kokosnötskal, bituminöst kol, lignit och trä, som erbjuds som pulver, granulat, pressat, sfäriskt och fiberväv.


… en global ledare inom aktivt kol-teknologi, med vår branschledande R&D-grupps huvudkontor i Japan.


… över 1400 hängivna, professionella anställda
.


… hängivna ett enkelt mål:  att ha lägst pris / högst kvalitet av alla tillverkare i branschen, med teknisk support och kundtjänst som är oöverträffad.

quality
KVALITETSFÖRETAGET

Jacobi Carbons är helt inriktade på ett totalt kvalitetstänkande, med start från första telefonsamtalet hela vägen till att se till att den levererade produkten möter och överträffar de specificerade kraven.


Jacobi Carbons är en ackrediterad organisation som uppfyller den strikta internationella ISO-9000-standarden med lokala ackrediteringar i produktions-, distributions- och adminstrationspunkter.


Vår strikta kvalitetsgaranti säkerställer att du får en kvalitetsprodukt med ledande branschproduktförpackning, utmärkt kundtjänst, varje gång.
Klicka här för att se en video om vårt kvalitetshanteringssystem.

responsible
DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET

Jacobi Carbons är starkt medvetna om det ansvar ett stort företag har gällande välfärd och rättigheter både för sina anställda och andra berörda aktörer. Dessutom finns många av dess tillverkningsanläggningar i utvecklingsländer och då är det vårt ansvar att den sociala påverkan vår verksamhet har är positiv och inte till skada för de regioner vi verkar i. Jacobi skriver fullständigt under på de grundläggande premisserna hos organisationer som SIDA (Swedish International Development Agency) som kräver att investerare skyddar alla sina anställda och deras familjer; inte utnyttjar unga och försvarslösa personer och aktivt bidrar till det lokala samhället. Jacobi Carbons använder inte barnarbete och överträder inte heller bestämmelser gällande minimilön eller arbetsförhållanden.

sustainable
DET HÅLLBARA FÖRETAGET


Användandet av naturens resurser är en viktig fråga vid skapandet av alla Jacobi Carbons tillverkningsanläggningar. Produktionen av aktivt kol har en miljöpåverkan som kan mildras med en noggrann hantering av bearbetning, val av hållbara råmaterial och återanvändning av biprodukter. Alla Jacobis anläggningar använder modern, effektiv bearbetningsutrustning. Återanvändning av genererad värme och förbrukat vatten görs alltid när så är möjligt. All genererad överskottsenergi återförs till det lokala nätverket. Socialt och etiskt ansvar