Fast filterutbud


Jacobi service tillhandahåller också specialanpassade stationära filter på plats som, efter att de har installerats hos kunde, kräver hantering av kol på platsen. Våra system är framtagna för enkel hantering av kol. Jacobi services erbjuder aktivt kol-tjänster på plats.


Jacobi Services erbjuder fasta standardfilter för många tillämpningar och reningsprocesser.

AquaFlow™ fast


Jacobi Services erbjuder fasta standardfilter för luft- och gasbehandling:


Flödeshastighet, intervall per filter (m³/h)

AquaFlow™ P 250

0-3

 


Filtren tillhandahålls med lämpligt medium beroende på tillämpning. Vårt breda utbud av produkter inkluderar:


  • Aktivt kol för vatten- och vätskefastillämpningar

  • Resiner för vatten- och vätsketillämpningar


Jacobis services kvalificerade tekniker kan också erbjuda


skräddarsydda lösningar


baserat på kundens specifika behov.


Det är också intressant att kolla in vårt breda utbud av mobila standardfilter


AquaFlow™


för filtrering av vatten och andra vätskor. Det finns många fördelar med att


använda mobila filter,


såsom ingen anläggningskostnad, ingen underhållskostnad, ingen hantering av kol på platsen.

EcoFlow™ fast


Jacobi Services erbjuder fasta standardfilter för luft- och gasbehandling:


Flödeshastighet, intervall per filter (m³/h)

EcoFlow™ P 5000

500-5000

EcoFlow™ P 2000

250-1500

EcoFlow™ 200

0-150

 


Filtren tillhandahålls med lämpligt medium beroende på tillämpning. Vårt breda utbud av produkter inkluderar impregnerat och ej impregnerat aktivt kol för luft- och gasbehandling.


Jacobis services kvalificerade tekniker kan också erbjuda


skräddarsydda lösningar


baserat på kundens specifika behov.


Det är också intressant att kolla in vårt breda utbud av mobila standardfilter


EcoFlow™


för filtrering av luft och gaser. Det finns många fördelar med att


använda mobila filter,


såsom ingen anläggningskostnad, ingen underhållskostnad, ingen hantering av kol på platsen.