Tillhandahållandet av aktivt kol till våra kunder är bara en del av den relation vi bygger med dem. Det finns många sidor av andra tjänster som Jacobi kan tillhandahålla under genomförbarhets-, design-, tillämpnings- och efterförsäljningsfaserna för framgångsrik användning av aktivt kol.

Laboratory Testing

Pilot Studies

Isotherm Testing

Application Simulation

Life Expectancy Calculation

Engineering Assistance

Application Know-how

Technical Experts For On-Site Support

In-Service Carbon Testing

 

 


Berätta mer om era behov. Klicka här för att fylla i vårt frågeformulär.

Få kontakt med en expert från Jacobi var som helst i världen. Klicka här för att hitta din kontakt.