AquaFlow™

AquaFlow™-sortimentet med mobila filter är speciellt utvecklade och tillverkade för behandling av vatten och processvätskor. Filtreringsenheten tillhandahåller ett kombinerat transportbehållar- och adsorptionsystem, redan fyllt med valt adsorbent, för att säkerställa kostnadseffektiva reningsresultat. De mobila filterenheterna AquaFlow™ tillhandahålls med alla nödvändiga ledningar och standard-snabbkopplingar för enkel och snabb installation.

AquaFlow™-filtren kan användas som enskilda filter, parallellt eller i serier beroende på de specifika kraven för kundens tillämpning. Den mobila filterenheten AquaFlow™ tas ur bruk när den är förbrukad eller när behandlingsmålet är uppnått och hela enheten avlägsnas från platsen. Om ytterligare behandling krävs ersätts den med ett annat filter. Detta eliminerar behovet av att hantera förbrukat kol på platsen och minimerar transportkostnaden.

Jacobi Services erbjuder ett brett utbud av standardfilter för industribruk av typen AquaFlow™ med anpassade tillverkningsmaterial för en rad olika tillämpningsområden.

Flödeshastighet per filter (m³/h)
AquaFlow™ V20 H 0-80
AquaFlow™ 2000 0-20
AquaFlow™ V2 0-20
AquaFlow™ P 250 0-3

AquaFlow™ V20 H utbytbar adsorbator

Den mobila filterenheten (MFU) AquaFlow™ V20 H är ett industriellt adsorptionsfilter speciellt utvecklat och tillverkat för behandling av vatten såsom grundvattensanering, behandling av lakvatten i deponier, avfallsvatten, dricksvatten och rening av processvätskor. Ett AquaFlow™ V20 H adsorptionsfilter kan behandla upp till 80m³/h.

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad

AquaFlow™ 2000 mobilt filter

Den mobila filterenheten (MFU) AquaFlow™ 2000 är ett industriellt adsorptionsfilter speciellt utvecklat och tillverkat för behandling av vatten såsom grundvattensanering, behandling av lakvatten i deponier, avfallsvatten, dricksvatten och rening av processvätskor. Ett AquaFlow™ 2000 adsorptionsfilter kan behandla upp till 20m³/h.

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad
Aquaflow V2 Filter

AquaFlow™ V2 hyrfilter

Hyrfiltret AquaFlow™ V2 är ett industriellt adsorptionsfilter speciellt utvecklat och tillverkat för behandling av vatten såsom grundvattensanering, behandling av lakvatten i deponier, avfallsvatten, dricksvatten och rening av processvätskor. Ett AquaFlow™ V2 adsorptionsfilter kan behandla upp till 20m³/h.

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad
AquaFlow P250 Filter

AquaFlow™ P 250 aktivt kolfilter

Den mobila filterenheten (MFU) AquaFlow™ P 250 är ett industriellt adsorptionsfilter speciellt utvecklat och tillverkat för behandling av vatten såsom grundvattensanering, behandling av lakvatten i deponier, avfallsvatten, dricksvatten och rening av processvätskor. Ett AquaFlow™ P 250 adsorptionsfilter kan behandla upp till 3m³/h.

  • Klicka här för att ladda ner tekniska blad