Geurcontrole

Definities Geur is de eigenschap van een stof die de reukzin activeert en kan leiden tot overlast en gezondheidsschade. Bedrijven kunnen geur (emissies) in het milieu uitstoten die mensen kunnen hinderen en leiden tot klachten en negatieve publiciteit. Vluchtige emissies dragen bij aan luchtvervuiling en de klimaatveranderingen en vormen een economische verlies voor het uitstotende…