Hjälper Jacobi till att skapa grön el?

Framtagning av biogas är en växande bransch som fokuserar på att konvertera biogas till elektrisk kraft med ett andra alternativ att mata ut gasen i nätet. Oavsett tillämpning behöver gasen behandlas. Beroende på den förnybara källan kan biogas innehålla H₂S (vätesulfid), siloxaner och/eller terpener.

Vätesulfid

måste avlägsnas eftersom den påverkar motoroljan negativt så att den behöver bytas oftare vilket resulterar i höga underhållskostnader. H₂S förbränns till SO₂/SO₃ i motorn, så vi kan styra utsläppet av SO₂/SO₃ genom att avlägsna vätesulfiden före förbränningen. Koncentrationen kan också vara för hög för utmatning i nätet. I allmänhet behöver en gaskvalitet på >99 % metan uppnås för att den ska kunna matas ut i nätet.

Siloxaner

orsakar beläggningar på turbinbladen och skapar vibration eller t.o.m. skador på turbinen vilket orsakar extra kostnader och störande processer.

Terpener

är en stor och varierande klass av organiska ämnen, skapad av en rad olika växter som ofta har en stark doft, t.ex. citrusväxter och barrträd. Terpener tas bort från biogas innan den gröna gasen sprutas in i nätet eftersom de kan maskera den typiska doften av THT (Tetrahydrotiofen). De kan orsaka problem genom att minska livslängden för packningar och leda till ökat underhåll vilket, i sin tur, påverkar produktionsomsättningen och kontinuiteten negativt.

För optimal biogasbehandling måste driftsförhållandena ställas in korrekt. Jacobis tekniker i ditt lokala försäljningsteam finns där för att tillsammans med er utveckla och optimera systemet vilket leder till förbättrade intäkter och minskad total ägandekostnad (TCO).

JACOBIS BIOGASLÖSNINGAR

AKTIVT KOL

Jacobi erbjuder tillämpningsspecifikt aktivt kol för biogasbearbetning:

 • Extruderat aktivt kol (EAC)
 • Impregnerat kol
 • Katalytiskt förbättrat kol

MOBILA FILTER

Jacobi har ett komplett utbud av mobila filter för flödeshastigheter upp till 4000m³/h biogas per filter. Vårt breda utbud av hyrfilter erbjuder följande fördelar:

 • EcoFlow™-filter hyrs via det lokala försäljningskontoret och internationell transport undviks
 • De installeras sedan av medlemmar i det lokala serviceteamet från Jacobi som finns nära dig och snabbt kan vara på plats
 • Teamen pratar också ditt språk, vilket betyder att det inte blir förseningar p.g.a. språkförbistringar
 • Filtren är kompakta och optimerade för logistik
 • Vi erbjuder teknisk expertis ifall filtren behöver skräddarsys för er tillämpning
 • Supportverktyg finns tillgängliga för att förbättra driftsförhållandena för optimal prestanda och lägsta kostnad för kunden.

SPENT ACTIVATED CARBON COLLECTION

Jacobi has a European network of spent carbon collection centres. In these collection centres we can group the used product before transporting it cost-effectively to one of the reactivation centres.

 • Reactivation capabilities in France and Germany
 • Spent carbon management facilities throughout Europe

KONTAKTA LAGET

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta för att diskutera dina krav ASAP.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.