Behandling av biogas

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Rening av biogas

Biogas produceras med hjälp av anaerob nedbrytning eller fermentering av biologiskt nedbrytbart organiskt material. Denna process kan uppnås under kontrollerade former i biogasanläggningar eller kan ske spontant i avfallsdeponier. Olika typer och blandningar av organiskt råmaterial används i biogasanläggningar, inklusive gödsel, energigrödor, hushållsavfall, avloppsslam och industriavfall.

Den producerade biogasen innehåller i huvudsak metan, koldioxid och andra spårkomponenter. Denna sammansättning beror på den blandning av organiskt råmaterial som används för att producera biogasen eller sammansättningen av det förvarade organiska avfallet på soptipparna. På soptippar kan eventuellt läckage uppstå i insamlingssystemet för biogas (ökat kväveinnehåll – N₂).

Biogas kan omvandlas till biometan genom att orenheter avlägsnas och att metan och koldioxid separeras. Biogas behandlas så att oönskade produkter avlägsnas, såsom:

 • Svavelväte (H₂S)
 • Siloxaner
 • Terpener

Jacobi Services erbjuder anpassade paket, omedelbart tillgängliga, för att uppfylla alla dessa reningsutmaningar. Dessutom har vi utvecklat ett sortiment av högpresterande adsorptionsprodukter som maximerar prestandan och håller kostnaden på ett minimum.

SAMMANFATTNING

 • En lättanvänd och kompakt lösning
 • Filterlösningar som behandlar ett brett intervall av koncentrationer och flöden
 • Mobila filter är en bevisad teknologi
 • Ingen hantering av kol på plats
 • Koppla in och använd
Avlägsnande av svavelväte

Hydrogen sulphide (H₂S) removal from Biogas

Biogas is produced by the digestion of organic matter in landfills and anaerobic digesters. Hydrogen sulphide (H₂S) is formed during the anaerobic digestion of sulphur-containing molecules, such as sulphur-containing amino acids within proteins.

The Jacobi Services mobile filter solutions, filled with carefully selected media, are used to remove hydrogen sulphide (H₂S) prior to the combustion engines or turbines. On combustion of the biogas, H2S can be converted into sulfur dioxide or sulfur trioxide (SO₂ or SO₃ respectively), and will result in:

 • Higher maintenance cost due to corrosion
 • A negative effect on the engine oil, meaning it needs to be changed more frequently
 • A contribution to the SO₂/SO₃ emissions of the engine exhaust
Avlägsnande av siloxaner

Siloxanes removal from Biogas

Siloxanes present in biogas will burn in the gas turbine or combustion engine to form silica in the form of silicon dioxide (SiO₂) or silicates (SiₓOy). This silica and silicate will build up on valves, cylinder walls, liners, and on the turbine blades, causing abrasion, blockages, and mechanical failure of the equipment. This build-up will lead to:

 • Higher maintenance cost
  • Changing oil more frequently (often more than twice the expected frequency)
  • Replacing valves and cylinders
 • Engine power loss (often in the range of 10 – 20%)
  • Decreased profitability
 • Increased capital cost
  • Total mechanical failure or breakdown of the combustion engine

The Jacobi Services mobile filter solutions filled with carefully selected media are used to remove siloxanes from combustion engines or turbines to avoid silicate build up and high costs.

Avlägsnande av terpener

Avlägsnande av terpen från biogas

Terpener är ännu en oönskad orenhet i produktionsprocessen av biometan som måste avlägsnas innan de sprutas in i försörjningsnätet eftersom de också kan skapa en rad problem, inklusive:

 • Korroderande packningar och plaströr (PE)
 • Maskerar doftkomponenten tetrahydrotifen (THT) som tillsätts för att biometanläckor ska upptäckas

Normalt riktar man bara in sig på terpener när biogasen används för att producera biometan. De mobila filterlösningarna från Jacobi Services, fyllda med noga utvalda medium, används för att avlägsna terpener före insprutning i naturgasnätet.

Avlägsnande av H2S

Avlägsnande av svavelväte (H₂S) från CO₂-berikad luft

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Vattentvätt är en av de mer populära metoderna för att separera biogas. Den är effektiv eftersom koldioxid är vattenlösligt och metan är i stort sett olösligt. Koldioxidet absorberas vid högt tryck i vattnet och desorberas från vattnet vid lägre tryck och närvaro av luftflöde. Detta luftflöde tar också upp svavelväte (H₂S) som finns i vattnet och orsakar den typiska lukten av ruttna ägg när det frisläpps.

Svavelväte (H₂S) avlägsnas därför från den koldioxidberikade (CO₂) luften med mobila och/eller fasta filter från Jacobi Services innan det släpps ut i miljön för att undvika obehag för arbetare och grannar.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

*indikerar obligatoriska fält.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.