Tillämpningstest

INDUSTRIELLA FILTERLÖSNINGAR

Det skickliga företaget

Professionell process och projektstöd för val av medium, mobila filter och tillämpning av driftstjänst.

Kunskap om tillämpning, pilottester på anläggningar samt fullskaliga tester med mobila filter hjälper till att fastställa optimala driftsförhållanden för att uppnå de bästa reningsresultaten.

Valet av lämpliga adsorbent och optimala återvinningstjänster är avgörande faktorer för effektiv och kostnadseffektiv användning av mobila filterenheter. Baserat på typ av föroreningar och processförhållanden erbjuder Jacobi Services ett brett sortiment av aktivt kol, jonbytesharts och andra medium. Kunskap om användningsområden. laboratorietester, pilottest på anläggningar samt fullskaliga tester med mobila filter hjälper till att fastställa optimala förhållanden för att uppnå bästa reningsresultat.

En systemlösning för effektivt, ekonomiskt och säkert avlägsnande av organiska och icke-organiska föreningar och ämnen från vätskor och gaser börjar med valet av lämplig adsorbent och ett lämpligt filter. Dessutom kan tilläggsutrustning behövas för installation och anpassning på platsen. Dessa kan exempelvis inkludera pumpar eller fläktar samt övervaknings- och säkerhetssystem. Jacobi Services erbjuder projektrelaterad teknisk support och omfattande lösningskompetens i alla projektfaser. Kontinuerliga filterbyten och korrekt hantering av använt adsorbent fullbordar systemlösningen.

SAMMANFATTNING

  • Ett stort utbud av aktivt kol och jonbyteshartser för att passa olika vattenkvaliteter
  • Egen kvalitetskontroll och högkvalitetsstandarder
  • Våra egna nya och moderna produktionsanläggningar
  • Bakteriostatisk silveriserad grad som uppfyller kraven i CA Proposition 65
  • Uppfyller NSF-standard

Laboratory Testing

Pilot-tests

Adsorbents

Operating cost estimation

Recycling services

Engineering support

Application know-how

On-site Services

Mobile filter units

De tekniska lösningarna anpassas till kundernas respektive behov och i enlighet med lokala bestämmelser och driftsstandarder.

Omfattande support för alla aspekter av utökning eller återinstallation på anläggningen.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

*indikerar ett obligatoriskt fält.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.