Tjänster på plats

INDUSTRIELLA FILTERLÖSNINGAR

Det praktiska företaget

Jacobi Service står för ekonomisk och säker anläggningsdrift. Specialiserad servicepersonal kan ge hjälp på plats under installation och igångkörning.

Effektiv och säker drift av adsorptionsanläggningar kräver professionell påfyllning och tömning av filtren i enlighet med säkerhets- och miljöbestämmelser. Denna tjänst kan utföras av Jacobis tekniker på plats, på ett av Jacobis servicecenter eller hos en utvald service- eller logistikpartner. På grund av den specialutrustning som krävs och de höga säkerhetskraven rekommenderas att denna uppgift överlåts åt Jacobi Carbons servicespecialister.

Serviceteamen, tillämpnings- och processteknikerna hos Jacobi Carbons har mångårig praktisk erfarenhet när det gäller att välja och använda aktivt kol och jonbytesharts samt av drift av adsorptionsanläggningar. I kombination med de mobila filterenheterna och i enlighet med den utformade uppgiften i varje enskilt fall kan en ekonomisk och säker drift av filtersystem garanteras.

SAMMANFATTNING

  • Ett stort utbud av aktivt kol och jonbyteshartser för att passa olika vattenkvaliteter
  • Egen kvalitetskontroll och högkvalitetsstandarder
  • Våra egna nya och moderna produktionsanläggningar
  • Bakteriostatisk silveriserad grad som uppfyller kraven i CA Proposition 65
  • Uppfyller NSF-standard

Lösningsmedelsåtervinning

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Återvinningssystem för ångor

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Avfallsvattenanläggningar

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Dricksvattenanläggningar

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Adsorberare för doftkontroll

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Behandlingskärl för industriprocesser

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Biogas

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Tillverkare av dryck

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Filterbyte, logistik, termisk återaktivering eller korrekt avyttring av förbrukat adsorbent fullbordar de tjänster som tillhandahålls av teamet från Jacobi Services. Anställda på Jacobi Service kommer att efterleva miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser. Serviceteamen har den utrustning som krävs, omfattande expertis och många års erfarenhet. Specialiserad servicepersonal kan ge hjälp på plats under installation och igångkörning.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

*indikerar ett obligatoriskt fält.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.