Avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Det finns flera olika metoder för att separera blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) i biogas. Vattentvätt är en av de mer populära metoderna för att separera biogas. Den är effektiv eftersom koldioxid är vattenlösligt och metan är i stort sett olösligt. Koldioxiden absorberas vid högt tryck i vattnet och desorberas från vattnet vid lägre tryck och närvaro av luftflöde. Detta luftflöde tar också upp svavelväte (H₂S) som finns i vattnet och orsakar den typiska lukten av ruttna ägg när det frisläpps. Svavelväte (H₂S) avlägsnas därför från den koldioxidberikade (CO₂) luften med mobila och/eller fasta filter med aktivt kol innan det släpps ut i miljön för att undvika klagomål från arbetare och grannar.

AVLÄGSNANDE AV SVAVELVÄTE (H₂S) FRÅN KOLDIOXIDBERIKAD LUFT: MOBILA FILTER

EcoFlow Filters

EcoFlow™

Svavelväte (H₂S) avlägsnas från koldioxidberikad luft med hjälp av filter ur sortimentet EcoFlow™ mobila adsorberare, vilka installeras omedelbart före utsläpp i atmosfären.

Jacobi Services har ett komplett sortiment mobila filter för flödeshastigheter mellan 75 och 4000 m³/h luft per filter. Vårt stora sortiment EcoFlow™-filter för uthyrning erbjuds via lokala försäljningskontor så att internationell transport undviks.

AVLÄGSNANDE AV SVAVELVÄTE (H₂S) FRÅN KOLDIOXIDBERIKAD LUFT: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Tilläggsutrustning och ytterligare tjänster

Förutom mobila filter och olika medium erbjuder Jacobi Services också olika typer av tilläggsutrustning och ytterligare tjänster för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft, inklusive:

  • Val av typ och antal EcoFlow™-filter. Detta val beror på flödeshastigheten och den beräknade årliga förbrukningen av aktivt kol.
  • En serie borttagbara isolationshöljen för att förhindra vattenkondensation och för att hålla den relativa luftfuktigheten inom en acceptabel gräns för mobila EcoFlow™-filter.
  • Laboratoriebedömning av processen och isotermisk generering, samt självantändningstest, av nytt eller förbrukat aktivt kol.
Reactivation

Återvinning och återaktivering

Beroende på region och på det förbrukade kolets sammansättning finns olika möjliga återvinnings- och avyttringssätt. Impregnerat aktivt kol går för närvarande inte att återvinna.

Addsorb

Aktivt kol

AddSorb™ VA-serien med impregnerat aktivt kol rekommenderas för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft innan den släpps ut i atmosfären.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.