Jacobi Services, A Jacobi Group Division

Geïntegreerde Oplossingen voor de Zuivering van Gassen en Vloeistoffen

Jacobi Services, een divisie van Jacobi Group, biedt een breed scala aan actieve kolen, ionenwisselaarsharsen en andere media, standaardfilters voor verhuur, logistieke concepten en de recycling of correcte verwijdering van gebruikte adsorbentia. Jacobi Services biedt adsorptieoplossingen op huurbasis voor gas- en vloeistoffase-applicaties van klanten.

Een internationaal Jacobi-serviceteam is beschikbaar om de beste adsorptie-oplossingen aan te bieden.

Toepassingsgebieden

Jacobi Services biedt mobiele filteroplossingen die worden gebruikt in toepassingen zoals:

Drinking Water

Drinkwaterbehandeling

Producten en diensten die worden gebruikt voor drinkwaterzuivering.

water treatment

Afvalwater behandeling

Behandeling van afvalwater, stortplaats percolaat en grondwater in bodemsaneringsprojecten.

food feed

Voedsel en voer

Alle toepassingen met betrekking tot de zuivering van voedsel en voederingrediënten.

air

Luchtemissies

Verwijdering van vluchtige organische stoffen (VOC), geur en verschillende anorganische stoffen uit lucht.

biogas 2

Biogaszuivering

PZuivering van biogas in anaerobe vergistingsinstallaties, stortgas bij stortplaatsen, rioolgas bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en biomethaan in biogasopwaarderingsinstallaties.

chemical production

Chemische producten zuivering

Zuivering van verschillende chemische producten door het verwijderen van kleuren en/of andere onzuiverheden.

Industriële Adsorptiefilters

ONZE ADSORPTIEFILTERS zijn ontworpen om vloeistoffen en gassen uit verschillende bronnen te zuiveren. Jacobi Services biedt een breed scala aan standaard filtereenheden, zoals het EcoFlow™ -programma voor het reinigen van lucht en gassen of het AquaFlow™ -programma om water of andere vloeistoffen te zuiveren.

Industrial Adsorption Filters for purification of liquids and gases
Jacobi's Recycling & Valorisation Solutions

Recycling & Valorisatie Oplossingen

De Jacobi-adsorbentia worden gebruikt in een breed scala van toepassingen. Adsorptiemiddelen hebben over het algemeen een beperkte levensduur en moeten worden vervangen zodra ze verzadigd zijn of als het behandelingsdoel bereikt is. Jacobi Services biedt verschillende diensten aan op het gebied van recycling, energieterugwinning of verwijdering in verschillende vestigingen, afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte materiaal.

On-Site Services

EEN EFFICIËNTE en veilige werking van adsorptie-installaties vereist ook professionele vulling en lediging van de filters in overeenstemming met veiligheids- en milieuvoorschriften. Deze service kan worden uitgevoerd door technici van Jacobi op locatie, in een Jacobi-servicecentrum of bij een geselecteerde service- of logistieke partner. Vanwege de vereiste speciale uitrusting en de hoge veiligheidseisen, wordt de uitvoering van deze taak door de servicespecialisten van Jacobi Carbons aanbevolen.
Safe operation of adsorption plants
Laboratory testing for the best purification results

Evaluatie & Testen van een Toepassing

KENNIS VAN de toepassing, laboratoriumtests, pilot-installatieproeven en ter plaatse uitgevoerde testen op volledige schaal met mobiele filters, zullen helpen bij het bepalen van optimale gebruiksomstandigheden voor het bereiken van de beste zuiveringsresultaten.

Op zoek naar een zuiveringsoplossing?

Vul deze vragenlijst in en wij zullen uw eisen evalueren en een oplossing voorstellen.

Meer informatie over Jacobi Group