Behandeling van biogas

TOEPASSINGEN EN OPLOSSINGEN

Biogaszuivering

Biogas wordt geproduceerd door anaërobe vergisting of fermentatie van biologisch afbreekbaar organisch materiaal. Dit proces kan verwezenlijkt worden onder gecontroleerde omstandigheden in vergisters of kan spontaan plaatsvinden op stortplaatsen. In vergisters worden verschillende soorten en mengsels van organische grondstoffen gebruikt, waaronder mest, energiegewassen, huishoudelijk afval, rioolslib en industrieel afval.

Het geproduceerde biogas bevat vooral methaan, kooldioxide en andere sporencomponenten. Deze samenstelling is afhankelijk van het mengsel van de organische grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van het biogas of van de samenstelling van het opgeslagen biologisch afval op stortplaatsen. Er zijn ook mogelijke lekken in het biogasverzamelsysteem van de stortplaats (verhoogd stikstofgehalte (N₂)).

Biogas kan omgezet worden in biomethaan door onzuiverheden te verwijderen en het methaan en kooldioxide te scheiden. Biogas wordt behandeld om ongewenste producten te verwijderen, zoals:

 • Waterstofsulfide (H₂S)
 • Siloxanen
 • Terpenen

Jacobi Services biedt op maat gemaakte pakketten met onmiddellijke beschikbaarheid om al deze zuiveringsuitdagingen aan te gaan. Daarnaast hebben wij een assortiment adsorptieproducten van hoge kwaliteit ontworpen die de prestaties maximaliseren en de kosten tot een minimum beperken.

OVERZICHT

 • Een gebruiksvriendelijke en compacte oplossing
 • Filteroplossingen voor een breed scala aan verhoudingen en debieten
 • Mobiele filters zijn een bewezen technologie
 • Geen koolstofverwerking ter plaatse
 • Kant-en-klaar
Verwijdering van waterstofsulfide

Verwijdering van waterstofsulfide (H₂S) uit biogas

Biogas wordt geproduceerd door de vertering van organisch materiaal op stortplaatsen en in anaerobe vergisters. Waterstofsulfide (H₂S) wordt gevormd tijdens de anaërobe afbraak van zwavelhoudende moleculen, zoals zwavelhoudende aminozuren in eiwitten.

De mobiele filteroplossingen van Jacobi Services, gevuld met geselecteerde media, worden gebruikt om waterstofsulfide (H₂S) te verwijderen vóór de verbrandingsmotoren of turbines. Bij de verbranding van het biogas kan H2S worden omgezet in zwaveldioxide of zwaveltrioxide (respectievelijk SO₂ of SO₃), en zal leiden tot:

 • Hogere onderhoudskosten als gevolg van corrosie
 • Een negatief effect op de motorolie, waardoor deze vaker moet worden vervangen
 • Een bijdrage tot de SO₂/SO₃-uitstoot van de motoruitlaat
Verwijdering van siloxanen

Verwijdering van siloxanen uit biogas

Siloxanen aanwezig in biogas zullen in de gasturbine of verbrandingsmotor verbranden tot silica in de vorm van siliciumdioxide (SiO₂)) of silicaten (SiₓOy). Deze silica en silicaten hopen zich op op kleppen, cilinderwanden, voeringen en op de turbinebladen, hetgeen slijtage, verstoppingen en mechanische storingen van de apparatuur veroorzaakt. Deze ophoping zal leiden tot:

 • Hogere onderhoudskosten
  • Vaker olie vervangen (vaak meer dan tweemaal de verwachte frequentie)
  • Kleppen en cilinders vervangen
 • Vermogensverlies van de motor (vaak in de orde van 10 – 20%)
  • Minder winstgevendheid
 • Hogere kapitaalkosten
  • Volledig mechanisch defect of uitvallen van de verbrandingsmotor

De mobiele filteroplossingen van Jacobi Services, gevuld met zorgvuldig geselecteerde media, worden gebruikt om siloxanen te verwijderen uit verbrandingsmotoren of turbines om de ophoping van silicaten en hoge kosten te vermijden.

Verwijdering van terpenen

Verwijdering van terpenen uit biogas

Terpenen zijn een andere ongewenste onzuiverheid in het biomethaanproductieproces en moeten worden verwijderd alvorens in het net te worden geïnjecteerd, aangezien zij ook een aantal problemen veroorzaken, waaronder:

 • Corroderende pakkingen en plastic leidingen (PE)
 • Maskeren van de Tetrahydrothifeen (THT) geurcomponent die aan het biomethaan wordt toegevoegd om lekkages op te sporen

Terpenen worden normaal gesproken alleen aangepakt wanneer het biogas wordt gebruikt voor de productie van biomethaan. De mobiele filteroplossingen van Jacobi Services, gevuld met zorgvuldig geselecteerde media, worden gebruikt om terpenen te verwijderen vóór de injectie in het aardgasnet.

Verwijdering van H2S

Verwijdering van waterstofsulfide (H₂S) uit lucht verrijkt met CO₂

Biogas kan worden opgewerkt tot biomethaan, dat vervolgens rechtstreeks aan het aardgasnet kan worden geleverd of als voertuigbrandstof kan worden gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het mengsel van kooldioxide (CO₂)/methaan (CH₄) af te scheiden.

Het wassen met water is een van de meer populaire methoden voor biogasscheiding. Dit is doeltreffend omdat kooldioxide oplosbaar is in water en methaan bijna onoplosbaar is. Het kooldioxide wordt bij hoge druk in het water geabsorbeerd en bij lagere druk en in aanwezigheid van een luchtstroom uit het water gedesorbeerd. Deze luchtstroom neemt ook de in het water aanwezige waterstofsulfide (H₂S) op, die de typische geur van rotte eieren veroorzaakt wanneer hij in het milieu vrijkomt.

Waterstofsulfide (H₂S) wordt daarom uit de met kooldioxide (CO₂) verrijkte lucht gehaald met mobiele en/of vaste filters met actieve kool van Jacobi Services voordat deze in het milieu wordt geloosd, om hinder voor werknemers en omwonenden te voorkomen.

CONTACT OPNEMEN

Vul het onderstaande formulier in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.

*verplicht veld.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.