WATE

TOEPASSINGEN EN OPLOSSINGEN

Waterbehandeling

Water dat niet als drinkwater wordt gebruikt, wordt behandeld om te voldoen aan de plaatselijke lozingslimieten of aan de vereiste kwaliteitsnormen wanneer het wordt hergebruikt in industriële processen.

Water is een van onze belangrijkste hulpbronnen en moet met zorg worden gebruikt. Het zuiveren van water vóór het lozen of hergebruiken van water in de industrie draagt bij tot de beschikbaarheid van drinkwater.

De EU-kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is ingevoerd en ten uitvoer gelegd om deze waardevolle hulpbron te beschermen. Nu steeds meer wordt ingezien dat de waterkwaliteit wordt bedreigd door verontreiniging en de effecten van klimaatverandering, is er behoefte aan veilige en efficiënte technologie om een adequate waterbehandeling te waarborgen.

De waterzuiveringsoplossingen van Jacobi Services worden gebruikt voor de behandeling van:

 • Afvalwater
 • Sanering
 • Stortplaatspercolaat
 • Industrieel water
 • Spoedbehandeling

Jacobi Services biedt aangepaste pakketten met onmiddellijke levering om al deze zuiveringsuitdagingen aan te gaan. Daarnaast hebben wij een collectie top-of-the-range adsorptieproducten ontwikkeld die de prestaties maximaliseren en de kosten tot een minimum beperken.

OVERZICHT

 • Mobiele filters zijn een beproefde technologie
 • pH-neutralisatiediensten voor snelle opstart
 • Schone oplossing, operators komen niet in contact met de actieve kool
 • Mobiele filters zijn modulaire eenheden om een breed gamma debieten te behandelen
 • Proefproject met vertegenwoordigers ter plaatse
Industriële-waterbehandeling

Oplossingen voor de behandeling van industrieel afvalwater

Water wordt als een grondstof gebruikt in allerlei soorten productieprocessen. In sommige gevallen moet watert behandeld worden voor het in industriële processen gebruikt kan worden. Tijdens de verwerking wordt het water afvalwater dat moeilijk te definiëren is, maar dat volgens de plaatselijke voorschriften moet worden gerecycleerd of geloosd. Afvalwater kan on-site behandeld worden voordat het hergebruikt of geloosd wordt. Volgens de lozingsvoorschriften moet het water onder meer voldoen aan specificaties m.b.t. COD, TOC, AOX, zware metalen, pesticiden en geur.

Oplossingen voor bodemsanering

Waterbehandeling bij bodemsaneringsprojecten

Grondwaterbehandeling is essentieel voor het behandelen van gemorste of gelekte stoffen, voornamelijk op industriële sites. Aan de andere kant kan het land in het verleden verontreinigd zijn en herstel vereisen door middel van waterbehandeling. De diensten van Jacobi worden gebruikt in pomp- behandelingsoplossingen en ook voor de verwijdering van verontreinigende stoffen in de lucht die worden uitgestoten tijdens de saneringsactiviteiten.

Behandeling van stortplaatspercolaat

Zuivering van stortplaatspercolaat

Stortplaatspercolaat is water dat een negatief effect kan hebben op grond- en oppervlaktewater en moet worden behandeld. Meestal bevat het verschillende organische verbindingen (CZV, AOX, EOX, enz.) en een combinatie van anorganische stoffen. Vanwege de variabele samenstelling, worden de biologische en chemische processen ondersteund met actieve kool.

Filtratie van industrieel water

Voor het hergebruik van industrieel water

De oplossingen van Jacobi Services kunnen helpen bij het opstellen van een Zero Liquid Discharge strategie. Voordat water kan worden hergebruikt, moet het worden behandeld om verontreinigingen zoals CZV, kleur of specifieke microverontreinigingen te verwijderen. Mobiele filters met actieve kool of hars-ionenwisseling worden gebruikt om verontreinigd industrieel water te recyclen. Het vermijden van lozingen van afvalwater verhoogt de beschikbaarheid van water tegen lagere kosten, wat een van de belangrijkste voordelen van hergebruik van afvalwater is, vooral in aride en droge gebieden.

Noodbesmettingsbehandeling

Noodbehandeling van verontreinigd water

Toevallige lozingen of bluswater van brandbestrijding zijn meestal verontreinigd met onzuiverheden en kunnen worden opgevangen in een bepaald bassin of vijver. Vaak kan de ter plaatse geïnstalleerde waterzuiveringsinstallatie dit soort verontreinigd water niet aan en is dus extra behandeling met mobiele filters nodig voordat het in het milieu wordt geloosd.

CONTACT OPNEMEN

Vul het onderstaande formulier in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.

*verplicht veld.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.