Adsorption av ammoniak (NH₃) från luft

Introduktion Ammoniak (NH₃) är en lätt och färglös molekyl med formeln NH₃ (Se figur 1). Det har en stark doft, ofta förknippad med starka rengöringsmedel. Ammoniak (NH₃) är lättare än luft men kan lätt kondenseras till en vätska tack vare starka vätebindningar mellan ammoniakmolekylerna (det är vätebindningarna som ger vatten dess unika egenskaper). Det används…

Adsorption av Arsin i luft

Introduktion Arsin (AsH₃) är en extremt giftig gas som alstras när malm innehållande arsenik exponeras mot syror. Det är också en biprodukt vid raffinering av metaller som inte innehåller järn. Arsin används ofta vid tillverkning av mikrochip, halvledarlaser och vid syntetisering av organiskt bundna arsenikföreningar. Arsin (AsH₃) är en färglös, lättantändlig, icke-irriterande giftig gas med…