Hur Jacobi hjälper till att göra desinficeringsmedel under coronakrisen

Hur Jacobi hjälper till att göra desinficeringsmedel under coronakrisen Flertalet producenter av drycker och kemikalier bidrar i kampen mot coronaviruset. En del i denna kampen är att tillverka alkohol för produktion av desinficeringsgel. Jacobi kan vara med och underlätta detta genom support av prover, olika adsorptionsmedia samt mobila livsmedelsgodkända filterenheter. Vid tillverkning av desinficeringsmedel så…

Val av kringutrustning för ett luftreningssystem

Designen och valet av kringutrustning till ett aktivt kolfilter beror på en kombination av kriterier och måste vara förenligt med lokala säkerhetsföreskrifter. Fläkt Vid val av industriell fläkt måste olika kriterier beaktas: Flödeshastighet Kan fläkten generera tillräckligt flöde för applikationen i fråga? Tryck Det tryck som krävs för att generera önskat flöde Det tryck som…

Design och val av aktivt kol för luft- och gasreningssystem

Designen av ett aktivt kolfilter kommer att avgöra energiåtgången och mängden förbrukat aktivt kol. Jacobi Services erbjuder ett komplett sortiment av mobila kolfilter av typen EcoFlow™ designat för optimal flödesfördelning, lågt tryckfall och för optimalt utnyttjande av det aktiva kolet. Designen och valet av mobilt kolfiltersystem samt kringutrustning beror på en kombination av olika urvalskriterier:…

Krom avlagsnande fran vatten med jonbyte resin

Var kommer krom ifrån? Krom, som är jämnt fördelat i jordskorpan, utvinns från krommalmer, ett järnkromoxidmineral (FeCr203). Det hexavalenta kromet (Cr+VI) är mycket giftigt och har både mutagena och cancerframkallande effekter, i motsats till det trivalenta elementära kromet (Cr+III), som är ett viktigt näringsämne. Figur 1: Kromitmalm Krom har använts i många år i olika…

Luktreduktion

Definitioner Lukt kommer från ett ämne som aktiverar luktkänslan och kan orsaka olägenheter och hälsoskador. Företag kan avge lukt (utsläpp) till miljön som kan orsaka människor och leda till klagomål och dålig reklam. Fugitiva utsläpp bidrar till luftföroreningar och klimatförändringar samt en ekonomisk kostnad för det utsläppande företaget på grund av förlorade produkter. Lukt tillhör…

Luftrening med aktivt kol i jordreningsprojekt

I vissa jordreningsprojekt finns det behov av att rena avgaserna från luftstrippning, ventilation av tält och även den mellanliggande luften som finns naturligt i jorden eller ventilering från reningssystem. Luftstrippers Pumpbehandlingsmetoden är en teknik som ofta används inom jordreningsprojekt där förorenat grundvatten extraheras genom att pumpa vatten från jorden. Denna teknik är alltid kopplad med…

Adsorption av ammoniak (NH₃) från luft

Introduktion Ammoniak (NH₃) är en lätt och färglös molekyl med formeln NH₃ (Se figur 1). Det har en stark doft, ofta förknippad med starka rengöringsmedel. Ammoniak (NH₃) är lättare än luft men kan lätt kondenseras till en vätska tack vare starka vätebindningar mellan ammoniakmolekylerna (det är vätebindningarna som ger vatten dess unika egenskaper). Det används…