Luktreduktion

Definitioner Lukt kommer från ett ämne som aktiverar luktkänslan och kan orsaka olägenheter och hälsoskador. Företag kan avge lukt (utsläpp) till miljön som kan orsaka människor och leda till klagomål och dålig reklam. Fugitiva utsläpp bidrar till luftföroreningar och klimatförändringar samt en ekonomisk kostnad för det utsläppande företaget på grund av förlorade produkter. Lukt tillhör…

Luftrening med aktivt kol i jordreningsprojekt

I vissa jordreningsprojekt finns det behov av att rena avgaserna från luftstrippning, ventilation av tält och även den mellanliggande luften som finns naturligt i jorden eller ventilering från reningssystem. Luftstrippers Pumpbehandlingsmetoden är en teknik som ofta används inom jordreningsprojekt där förorenat grundvatten extraheras genom att pumpa vatten från jorden. Denna teknik är alltid kopplad med…