Hur Jacobi hjälper till att göra desinficeringsmedel under coronakrisen

Hur Jacobi hjälper till att göra desinficeringsmedel under coronakrisen Flertalet producenter av drycker och kemikalier bidrar i kampen mot coronaviruset. En del i denna kampen är att tillverka alkohol för produktion av desinficeringsgel. Jacobi kan vara med och underlätta detta genom support av prover, olika adsorptionsmedia samt mobila livsmedelsgodkända filterenheter. Vid tillverkning av desinficeringsmedel så…